หลักสูตร ปร.ด. ภูมิศาสตร์ (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งมิติทางพื้นที่และเวลาโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาทางภูมิศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงการบูรณาการแนวความคิดทางภูมิศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หลักสูตรได้มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แต่ไม่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 และสำหรับกรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแต่มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำวิจัยหรือมีผลงานทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
 3. ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนในระดับดีและต้องสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าคะแนนที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้
  • CMU e-TEGS 65
  • IELTS 5.5
  • TOEFL ITP: 523, CBT: 193, IBT: 69
  • DynEd 3.0 (CEFR=C1)
  • CMU e-Grad 90%

  โดยผลคะแนนภาษาต่างประเทศจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นเอกสารที่บัณฑิตวิทยาลัย และ สามารถใช้ผลคะแนนนี้ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จนสำเร็จการศึกษา

 4. ผู้สมัครจะต้องนำเสนอเอกสารแนวคิดของงานวิจัยที่ผู้สมัครมีความสนใจและจะดำเนินการวิจัยที่จะเป็นส่วนหลักของดุษฎีนิพนธ์
 5. คุณสมบัติอื่นนอกจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรแบบ 1.1 (สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา) เน้นการทำวิจัยเป็นหลัก โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ สมารถสมัครผ่านระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ www.grad.cmu.ac.th

โดยเอกสารสำคัญที่ต้องส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณามีดังนี้

1. จดหมายรับรองความรู้ความสามารถทางวิชาการจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หัวหน้างานในอดีตหรือปัจจุบัน จำนวน 2 ฉบับ

2. จดหมายรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก (โดยผู้สมัครต้องติดต่อทาบทามอาจารย์ในสาขาวิชาล่วงหน้าก่อนวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สามารถตรวจสอบความเชี่ยวชาญคณาจารย์ของภาควิชาภูมิศาสตร์ ที่นี่)

3. จดหมายแนะนำตนเอง แสดงเจตจํานงในการเข้าศึกษาต่อ (Statement of purpose) (ความยาวประมาณ 500-1000 คำ) โดยระบุ

3.1 ประวัติการศึกษา

3.2 งานวิจัยที่ผ่านมา

3.3 แนวทางการทำวิจัย/ดุษฎีนิพนธ์

4. เอกสารแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 1. ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 2. ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย

 3. ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ

 4. ทุนการศึกษาใหม่สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (เริ่มต้นในปี 2564)

 5. Academic Publication/Seminar Subsidies
 6. Dissertation Subsidies

 

ทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สง่าวงศ์

เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มีความสนใจและแนวทางวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 390,000 บาท (6 ภาคการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 65,000 บาท

**ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก ของนักศึกษา**

แชร์ข้อความ:

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save