หลักสูตร วท.ม. ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากมิติทางพื้นที่และเวลา โดยใช้ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางภูมิศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงการบูรณาการแนวความคิดทางภูมิศาสตร์กับหลักการทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์สามารถเชื่อมโยงและนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับต่างๆ ทั้งชุมชน ประเทศ และภูมิภาคเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและยุติธรรม

ปริญญาโท แบบ 1

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีผลการเรียนดีจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และควรมีพื้นฐานทางด้านการวิจัย
 2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยได้
 3. กรณีนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านการสอบข้อเขียนที่เป็นภาษาไทยและสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้
 4. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559
 5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

ปริญญาโท แบบ 2

      1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในทุกสาขาวิชาที่มีผลการเรียนลำดับขั้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยได้
 2. กรณีนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านการสอบข้อเขียนที่เป็นภาษาไทยและสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้
 3. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559
 4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

 

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ สมารถสมัครผ่านระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ www.grad.cmu.ac.th

โดยเอกสารสำคัญที่ต้องส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณามีดังนี้

ปริญญาโท แบบ 1

 1. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/ แขนงวิชาที่เลือก
 2. หนังสือรับรองจากอาจารย์ หรือผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน
 3. แผนการศึกษา (เฉพาะแบบ 1)
 4. แนวทางการทำวิจัย ปริญญาโท แบบ 1 GEO & GI

ปริญญาโท แบบ 2

      1.หนังสือรับรองจากอาจารย์ หรือผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน

 1. แนวทางการทำวิจัย ปริญญาโท แบบ 2 GEO & GI

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

แบบ 1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

แบบ 2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 1. ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 2. ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย

 3. ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ

 4. ทุนการศึกษาใหม่สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (เริ่มต้นในปี 2564)

แชร์ข้อความ:

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save